Terminologie


  • Bigwall – velká stěna, leze se na vícedélky, často několik dní
  • Blokant – nástroj pro šplhání na laně
  • Bouldering – lezení na balvanech, malých skalkách, i umělých stěnách, v malých výškách bez lana
  • Borhák – fixní jistící prostředek, k postupovému jištění
  • Celotělový úvazek – úvazek, který obepíná stehna, boky, trup a ramena, kompletně pospojován
  • ČHS – Český horolezecký svaz, sdružuje horolezce, sportovní lezce, skialpinisty
  • Dobrat – dotáhnout lano lezci, zpravidla druholezci, napnutí lana, aby lezec zůstal viset a nespadl
  • Druholezec – lezec, který je jištěn shora prvolezcem či top rope ze země, vybírá jištění v cestě výstupu
  • Expreska – komplet dvou karabin spojených smyčkou, slouží k propojení jistícího prostředku s lanem
  • Fixní – nepohyblivě upevněný (fixní jištění – umělé jistící body upevněny natrvalo)
  • Friend – mechanický vklíněnec
  • Hodiny – otvor ve skalní stěně, kterým lze provléct smyčku a využít jej jako jistící bod
  • HMS – karabina hruškovitého tvaru, možno jako jistící pomůcka k jištění s polovičním lodním uzlem
  • Chyt – umělá struktura na lezecké stěně
  • Jistící bod – místo pro založení postupového jištění
  • Jistící pomůcka- mechanická pomůcka sloužící k jištění (gri-gri, kyblík apod.)
  • Jistící řetězec – soubor v řadě za sebou umístěných postupových jištění
  • Jistící stanoviště – místo v terénu, kde se provádí jištění
  • Jistič – člověk provádějící jištění spolulezce
  • Jistím – potvrzení od jističe o připravení k jištění spolulezce
  • Kapsa – chyt větších rozměrů, pro dobré uchopení
  • Karabina – lezecká pomůcka pro jištění oválného tvaru která se pro účely lezení vyrábí z lehkých slitin
  • Lezecká cesta – linie, po které se postupuje od nástupu k vrcholu, obtížnost určeny dle klasifikace
  • Lezečky – boty určené pro lezení, se speciální gumovou podrážkou
  • Lezení s horním jištěním – „top-rope“, lezení, kdy je lezec jištěn lanem, které je provlečeno jistícím vratným bodem v horní části stěny
  • Lezení na žábu – technika lezení spáry, do spáry se naplocho vsouvají celé dlaně
  • Lezu – oznámení lezce o zahájení lezení
  • Madlo – velký chyt, vhodný k uchopení celou dlaní
  • Maglajz – magnézium, sloužící k vysoušení zpocených rukou
  • Majlonka – ocelová karabina oválného tvaru, používaná v borhácích
  • Morál – míra odvahy lezce k výstupu
  • Nýt – kovová skoba, která se osazuje do vyvrtaného otvoru ve skále, sloužící k jištění
  • Odsedka – šitá plochá smyce sloužící k odsednutí a odlehčení jistícího lana, jeden konec připojen k úvazku, druhý opatřen karabinou
  • Odsednutí – přenesení váhy lezce do lana
  • On Sight (OS) – vylezení cesty na první pohled – na první pokus, bez přípravy a poskytnutých informací o cestě, bez pádu a odsedávání
  • Osma – slaňovací pomůcka, i jistící, tvar 8
  • Plotna – nakloněná skalní stěna
  • Postupové jištění – jistící body tvořené např. nýtem, borhákem, vklíněncem, smycí a expreskou, slouží ke zkrácení eventuálního pádu lezce
  • Povol – povel prvolezce jističi, pro uvolnění lana
  • Pin point (PP) – vylezení cesty bez pádu, odpočívání, s předchozím průzkumem cesty, zapíná jen lano, expresky má již nacvakané
  • Prsák – prsní, hrudní úvazek, postroj z popruhů, který se obléká na tělo v oblasti hrudníku
  • Prusík – zadrhovací uzel, využíván zejména v nouzových situacích, např. při prusíkování (šplhání na laně)
  • Prvolezec – lezec postupující při výstupu jako první na laně zakládá postupová jištění
  • Red Point (RP) – vylezení cesty bez pádu, odpočívání, s předchozím průzkumem cesty, zapíná postupová jištění
  • Sedák – sedací úvazek, postroj z popruhů, který se obléká na tělo v oblasti pasu
  • Slaňák – slangový výraz pro slaňovací stanoviště jistící bod, za který se upevňuje lano pro slanění
  • Slanění – způsob kontrolovaného sestupu po laně spouštění se po laně pomocí slaňovací pomůcky
  • Smyčka – sešitý nebo svázaný popruh, zpravidla jistící prostředek pro založení postupového jištění
  • Sokolík – technika lezení, často k lezení spár, proti směru paží působí nohy protisměrným vzpíráním
  • Spotting – poskytování záchrany při boulderingu, jeden či více chytačů chrání lezce před pádem
  • Stup – umělá struktura na lezecké stěně, na které lezec stojí
  • Styl lezení – způsob, jakým se leze, a jak je využíváno postupové jištění, př. OS, RP, PP, Top-rope
  • Štand – slangový výraz pro jistící stanoviště
  • Technické lezení – lezení s využitím technických pomůcek, př. skoby, vklíněnce
  • Top rope – lezení s horním jištěním
  • Traverz – lezení v horizontálním směru
  • UIAA – Union internationale des Association d´Alpinisme, mezinárodní unie horolezeckých svazů, vznik v roce 1932, sídlo ve Švýcarsku
  • Úvazek – postroj z popruhů, který se obléká na tělo, připojuje se k němu lano
  • Volné lezení – k lezení se využívá pouze vlastní síly, lano a skoby se využívají jen k jištění, nikoli k odpočívání
  • Vratný bod – jistící bod, u něhož končí výstupová cesta, přes něj je lezec spouštěn, př. Řetěz, kruh
  • Zrušit – odepnout, povel lezce jističovi, když vyleze cestu a už nechce být dál jištěn
  • Živé lano – aktivní délka lana nad jistící pomůckou