Expresky

Expreska se skládá ze dvou karabin, které jsou vzájemně propojeny sešitou smyčkou. Přesněji – jedná se o krátkou sešitou smyčku, na jejíchž obou koncích jsou malá očka, často doplněna o gumové chrániče. Gumové chrániče slouží k fixaci karabin, které jsou zacvaknuty do obou oček.

Spodní karabiny mají západku prohnutou dovnitř pro snadné cvakání lana. Karabiny horní mají západku rovnou k ukotvení k jistícímu bodu. Karabiny se u jednotlivých expresek mohou různit. Některé expresky spojují karabinu s prohnutým drátěným zámkem a karabinu s key-lockem (systém západky, snadno zapadnutelné do zobáčku karabiny). Některé mohou spojovat dvě karabiny s drátěnými zámky a nebo dvě karabiny s key-lockem.

Expreska slouží k zakládání lana do postupového jištění, spojuje lano a postupové jistící body. Horní karabina se cvaká do nýtů, borháků a do spodní karabiny se zakládá lano.

Bezpečnostní normy UIAA

Karabiny a sešitá smyčka, které jsou součástí expresky musí splňovat bezpečnostní normy, které musí být vyraženy na karabinách a zaznamenané na štítku smyčky. Minimální nosnost smyčky musí být 22 kN. Pokud na karabině nejsou vyraženy optimální nebo žádné normy, nelze je používat k lezecké činnosti.

Jak používat expresky?

Velmi důležité je dbát na správné používání expresek. Jednak kontrolovat, zda je horní karabina správně docvaknuta v jistícím bodě a zda, je lano správně založeno do spodní karabiny, aby se lano nevysmeklo. Určitě vhodné je nacvičovat si cvakání lana do expresky nanečisto. Lano musí být protaženo karabinou zezadu dopředu. Expresky se cvakají západkami proti směru lezení. Tedy pokud lezec postupuje svislým směrem nahoru, nezáleží, kam směřují západky karabin. Ovšem pokud lezec traverzuje směrem po stěně doprava, západky expresky směřují opačným směrem doleva.