Pravidla lezení

Pokud se vydáte do skal, vždy byste měli dodržovat psaná pravidla lezení. Často tak předejdete konfliktu s ochránci přírody či místními obyvateli v dané lokalitě. Pro určité typy skal jsou vždy předem dány pravidla. Navíc se vyplatí sledovat jednotlivá pravidla, která sahají nad rámec pravidel ČHS, ohledně pravidel v konkrétní oblasti. Většinou se jedná o termíny, kdy je například v lokalitě lézt zakázáno, či seznamy zakázaných pomůcek, na kterém mohou být friendy, vklíněnce, ale například i magnézium.

Obecná pravidla

 • Udržovat pořádek, nezanechat po sobě stopy, nepoškozovat přírodu
 • Zjistit si, zda je lezení v lokalitě povoleno (např. z důvodu termínů zákazů kvůli hnízdění)
 • Zjistit si, zda smí být v dané lokalitě využíváno magnézium
 • K lezeckým lokalitám využívat jen přístupové cesty
 • Dbát na soukromé pozemky
 • Chovat se šetrně k fixnímu jištění a ke slaňovacím kruhům
 • V případě zjištění vady u fixního jištění, nahlásit příslušnému správci
 • Do vrcholové knížky zaznamenávat jen výlezy s dodržováním sportovních pravidel
 • Zakázáno vytvářet chyty a stupy, a zasahovat tak úmyslně do povrchu horniny
 • Zakázáno poškozovat povrch skály třením lana (zejména top – rope)

Pravidla pro pískovcové lezení

 • Zakázáno lézt na skále za deště, a pokud je skála mokrá či vlhká
 • Nepoužívat magnézium
 • Možno využívat k dojišťování smyce, ale poté je šetrně odstranit
 • Zakázáno lézt v obutí s tvrdými podrážkami
 • Nepoškozovat povrch skály při zakládání dojišťování smycemi a při jeho rušení
 • Zakázáno využívat k dojišťování kovové prostředky, jako vklíněnce, friendy apod.
 • Zakázáno lézt cestu top-rope, pokud dochází ke tření lana o povrch skály

Pravidla pro nepískovcové lezení

 • Zakázáno využívat při lezení cepíny, mačky apod.
 • Možno využívat i kovové dojišťovací prostředky, po lezení je šetrně odstranit
 • Zakázáno doplňovat hotové cesty o skalní skoby