Terminologie

Tak jako každý sport či obor, má i horolezectví pojmy, které musíte zaručeně znát. A to nejen z důvodu bezpečnosti, abyste dovedli správně zareagovat. Například při povelech: dober či povol. Ale také v případě, že byste rádi porozuměli dalším horolezcům, kteří používají pojmy jako hodiny, madlo či kapsa. No a do třetice, pokud byste chtěli ve skalách zaperlit i vy, můžete pak také vystřihnout pojem, kterému budou rozumět ostřílení horolezci :). Prostě a jednoduše, mnohé pojmy z tohoto výčtu vám usnadní komunikaci mezi lezci.

 • Bigwall – velká stěna, leze se na vícedélky, často několik dní
 • Blokant – nástroj pro šplhání na laně
 • Bouldering – lezení na balvanech, malých skalkách, i umělých stěnách, v malých výškách bez lana
 • Borhák – fixní jistící prostředek, k postupovému jištění
 • Celotělový úvazek – úvazek, který obepíná stehna, boky, trup a ramena, kompletně pospojován
 • ČHS – Český horolezecký svaz, sdružuje horolezce, sportovní lezce, skialpinisty
 • Dobrat – dotáhnout lano lezci, zpravidla druholezci, napnutí lana, aby lezec zůstal viset a nespadl
 • Druholezec – lezec, který je jištěn shora prvolezcem či top rope ze země, vybírá jištění v cestě výstupu
 • Expreska – komplet dvou karabin spojených smyčkou, slouží k propojení jistícího prostředku s lanem
 • Fixní – nepohyblivě upevněný (fixní jištění – umělé jistící body upevněny natrvalo)
 • Friend – mechanický vklíněnec
 • Hodiny – otvor ve skalní stěně, kterým lze provléct smyčku a využít jej jako jistící bod
 • HMS – karabina hruškovitého tvaru, možno jako jistící pomůcka k jištění s polovičním lodním uzlem
 • Chyt – umělá struktura na lezecké stěně
 • Jistící bod – místo pro založení postupového jištění
 • Jistící pomůcka- mechanická pomůcka sloužící k jištění (gri-gri, kyblík apod.)
 • Jistící řetězec – soubor v řadě za sebou umístěných postupových jištění
 • Jistící stanoviště – místo v terénu, kde se provádí jištění
 • Jistič – člověk provádějící jištění spolulezce
 • Jistím – potvrzení od jističe o připravení k jištění spolulezce
 • Kapsa – chyt větších rozměrů, pro dobré uchopení
 • Karabina – lezecká pomůcka pro jištění oválného tvaru která se pro účely lezení vyrábí z lehkých slitin
 • Lezecká cesta – linie, po které se postupuje od nástupu k vrcholu, obtížnost určeny dle klasifikace
 • Lezečky – boty určené pro lezení, se speciální gumovou podrážkou
 • Lezení s horním jištěním – „top-rope“, lezení, kdy je lezec jištěn lanem, které je provlečeno jistícím vratným bodem v horní části stěny
 • Lezení na žábu – technika lezení spáry, do spáry se naplocho vsouvají celé dlaně
 • Lezu – oznámení lezce o zahájení lezení
 • Madlo – velký chyt, vhodný k uchopení celou dlaní
 • Maglajz (mágo, máčo) – magnézium, sloužící k vysoušení zpocených rukou
 • Majlonka – ocelová karabina oválného tvaru, používaná v borhácích
 • Morál – míra odvahy lezce k výstupu
 • Nýt – kovová skoba, která se osazuje do vyvrtaného otvoru ve skále, sloužící k jištění
 • Odsedka – šitá plochá smyce sloužící k odsednutí a odlehčení jistícího lana, jeden konec připojen k úvazku, druhý opatřen karabinou
 • Odsednutí – přenesení váhy lezce do lana
 • On Sight (OS) – vylezení cesty na první pohled – na první pokus, bez přípravy a poskytnutých informací o cestě, bez pádu a odsedávání
 • Osma – slaňovací pomůcka, i jistící, tvar 8
 • Plotna – nakloněná skalní stěna
 • Postupové jištění – jistící body tvořené např. nýtem, borhákem, vklíněncem, smycí a expreskou, slouží ke zkrácení eventuálního pádu lezce
 • Povol – povel prvolezce jističi, pro uvolnění lana
 • Pink Point (PP) – vylezení cesty bez pádu, odpočívání, s předchozím průzkumem cesty, zapíná jen lano, expresky má již nacvakané
 • Prsák – prsní, hrudní úvazek, postroj z popruhů, který se obléká na tělo v oblasti hrudníku
 • Prusík – zadrhovací uzel, využíván zejména v nouzových situacích, např. při prusíkování (šplhání na laně)
 • Prvolezec – lezec postupující při výstupu jako první na laně zakládá postupová jištění
 • Red Point (RP) – vylezení cesty bez pádu, odpočívání, s předchozím průzkumem cesty, zapíná postupová jištění
 • Sedák – sedací úvazek, postroj z popruhů, který se obléká na tělo v oblasti pasu
 • Slaňák – slangový výraz pro slaňovací stanoviště jistící bod, za který se upevňuje lano pro slanění
 • Slanění – způsob kontrolovaného sestupu po laně spouštění se po laně pomocí slaňovací pomůcky
 • Smyčka – sešitý nebo svázaný popruh, zpravidla jistící prostředek pro založení postupového jištění
 • Sokolík – technika lezení, často k lezení spár, proti směru paží působí nohy protisměrným vzpíráním
 • Spotting – poskytování záchrany při boulderingu, jeden či více chytačů chrání lezce před pádem
 • Stup – umělá struktura na lezecké stěně, na které lezec stojí
 • Styl lezení – způsob, jakým se leze, a jak je využíváno postupové jištění, př. OS, RP, PP, Top-rope
 • Štand – slangový výraz pro jistící stanoviště
 • Technické lezení – lezení s využitím technických pomůcek, př. skoby, vklíněnce
 • Top rope – lezení s horním jištěním
 • Traverz – lezení v horizontálním směru
 • UIAA – Union internationale des Association d´Alpinisme, mezinárodní unie horolezeckých svazů, vznik v roce 1932, sídlo ve Švýcarsku
 • Úvazek – postroj z popruhů, který se obléká na tělo, připojuje se k němu lano
 • Volné lezení – k lezení se využívá pouze vlastní síly, lano a skoby se využívají jen k jištění, nikoli k odpočívání
 • Vratný bod – jistící bod, u něhož končí výstupová cesta, přes něj je lezec spouštěn, př. Řetěz, kruh
 • Zrušit – odepnout, povel lezce jističovi, když vyleze cestu a už nechce být dál jištěn
 • Živé lano – aktivní délka lana nad jistící pomůckou

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *