Karabiny

Karabina je lezecká pomůcka, která se skládá z těla, západky čili zámku, popřípadě pojistného systému. Známe různé typy karabin, lišících se tvarem, velikostí, řešením zámku a pojistky, které se využívají k různorodým účelům.

Obecně představují karabiny součást propojeného řetězce. Mohou být spojovacím článkem mezi lanem a kotvícím bodem, mezi jistítkem a sedákem, sloužit k cvaknutí materiálu či mohou být použity s polovičním lodním uzlem jako jistící prostředek.

Bezpečnostní normy UIAA

Karabiny musí splňovat bezpečnostní normy UIAA. Na každé lezecké karabině musí být vyryta její nosnost v Kn. Pokud na karabině nejsou vyraženy optimální nebo žádné normy, nelze je používat k lezecké činnosti.

Druhy karabin

  • ZÁKLADNÍ KARABINA, značka B, nejuniverzálnější, např. k postupovému jištění
  • HMS KARABINA, značka H, hruškovitého tvaru, např. pro jištění přes poloviční lodní uzel, nebo ve spojení s jistítkem
  • KLETTERSTEIG KARABINA, značka K, k jištění na ferratové cesty
  • MAILONKA, značka Q, k fixním jistícím bodům
  • OVÁLNÁ KARABINA, značka O, např. k propojení se šplhadly, či vytváření kladkových systémů
  • KARABINA SE ZAJIŠTĚNOU POLOHOU LANA, značka D, k postupovému jištění

Dělení karabin

Karabiny můžeme rozlišovat dle tvaru, západky, pojistky.

Dle tvaru

Karabiny dle tvaru můžeme dělit na oválné, hruškové, déčkové, apod.

Dle typu západky

Dále u karabin rozlišujeme různé druhy západek. Mohou být drátěné, či klasické. V této kombinaci se často vyskytují v podobě expresky. Podle tvaru dělíme západky rovné a prohnuté dovnitř, které usnadňují zacvaknutí lana do karabiny jednou rukou.

Dle typu pojistky

Některé karabiny jsou doplněny o pojistný systém, který zabraňuje možnému otevření karabiny. Pojistka může být automatická, která se zacvaknutím zajistí sama, anebo manuální (třeba šroubovací) kterou musí lezec po zavření karabiny zajistit sám. Karabiny bez pojistek se užívají do expresek.

Speciální pojistky

Pak existují ještě speciální pojistky. Například zelené tlačítko na pojistce, které po zmáčknutí odjistí pojistku. Dále existují karabiny, doplněné o plastové vložky, které lze přes západku zaklapnout jen v případě, je-li západka zavřená.

Jak pečovat o karabiny?

S karabinami je nutné při lezení zacházet velmi šetrně, neznečišťovat je, udržovat na suchém místě. Pokud je karabina poškozená, nelze ji používat. Například, když je zámek nefunkční, když je příliš odřená, nebo když spadla z velké výšky na tvrdý povrch. Také dejte pozor, aby karabina nebyla tlačena přes hranu skály.

Používejte karabiny tedy výhradně, tak jak se mají. A v případě dlouhodobého používání, či poškození, ji vyřaďte z provozu. Pokud chcete karabinu očistit, tak můžete použít jemné štětinky, či navlhčený hadřík.