Horolezecké lano

Lano slouží k jištění lezce. Zmírňuje případný pád. Patří k nejdůležitější složce materiální lezecké výbavy. Dříve byla lana vyráběna z konopí. Dnes se k výrobě využívají umělá syntetická vlákna. Lana jsou více bezpečná, odolná a vydrží více pádů.

Lano se skládá z jádra, které je hlavní pevnou složkou, zachycující pády a opletem, který slouží k ochraně jádra, aby nedošlo k prodření.
Lana se dělí na statická a dynamická. Statická lana slouží k profesním úkonům či ke stavbě lanových překážek, lana dynamická se využívají k lezení.

Základní typy lan se dělí na jednoduchá, poloviční a dvojitá. Jednoduchá lana mají průměr 9-11 mm, používají se při lezení na skalkách či na umělých stěnách. Lana poloviční mají průměr 8-9 mm, využívají se dvojitě, jištění se zakládá střídavě, využívají se především v horách. Dvojitá lana, nazývána dvojčata, mají průměr 7,5 – 9 mm. Také se využívají při lezení v horských oblastech. Do postupového jištění se cvakají obě lana současně.

Skladování a ošetřování lana

Při lezení dochází k opotřebovávání lana. Samozřejmě záleží na intenzitě využívání lana a na jeho stáří, ale také na tom, jak je s lanem zacházeno. Aby lano vydrželo v pořádku a delší dobu, je nutné věnovat mu vhodnou péči. Ideálně si využívání lana zapisovat do lezeckého deníku. Zde je několik zásadních podmínek, jak se chovat k lanu.

  • Lano skladovat na tmavém, suchém místě. Chránit jej před slunečním zářením. Skladovat smotané, ideálně uložené ve speciálním vaku.
  • Lano po každém použití takzvaně „vyzvonit“. Proces jakéhosi posílání vln proti směru kroucení lana při jeho smotávání.
  • Vyvarovat se mechanickému znečištění (písek, bláto), udržovat lano v čistotě. Možno jej vyprat bez použití pracích prostředků.
  • Zajistit, aby lano nepřišlo do styku s chemikáliemi (žíraviny, ředidla).
  • Vyvarovat se vedení lana přes hranu, šlapání na lano.
  • Lano je nutné vyřadit, pokud již nesplňuje bezpečnostní podmínky (oplet je poškozen, lano je ztvrdlé – již nelze protahovat snadno jistítkem, jádro lana je posunuté oproti opletu, stáří, apod.).