Jistítka

Jitítka slouží k jištění spolulezce a ke slaňování. V dřívější etapě horolezectví se lezci jistili pouze provlečeným lanem přes záda. V dnešní době existuje řada jistících pomůcek, které se stále zdokonalují a lezení se tak stalo bezpečnějším. Jistítka slouží k tlumení případného pádu, a to díky tření lana. Známe několik různých jistících pomůcek.

Osma

Osma se používá k jištění prvolezce i druholezce, a především ke slaňování. Ovšem v dnešní době osmu už nahrazují spíše novější typy bezpečnějších jistítek. Nicméně stojí za zmínku pozitiva této jistící pomůcky. Manipulace s osmou je velmi snadná, zejména pro začátečníky. A cenově je taktéž velmi přijatelná. Tato pomůcka má osmičkový tvar. Může být buď oblá, či hranatá, různých velikostí. Lano se provlékne velkým okem a obepne osmičku, čímž dochází ke tření. Malým očkem se procvakne šroubovací karabina do oka úvazku.

Kyblík

kyblík lze využít k jištění prvolezce, druholezce i ke slaňování. Pomůcka se skládá z destičky, ve které je jeden či dva otvory a oko sloužící k připnutí do úvazku. Lano se při jištění provleče otvorem a i s okem kyblíku se karabinou přicvakne do úvazku. Při takto založeném laně do pomůcky dochází k jeho tření. Při slanění se dvojité lano vloží do obou otvorů kyblíku a opět i s okem se přicvaknou karabinou k úvazku.

Reverso

Reverso slouží k jištění prvolezce, druholezce. Je vhodné i pro slaňování. Toto jistítko vzniklo zdokonalením kyblíku. Funguje na stejném principu, ale díky oku navíc lze vhodně použít k uchycení na jistícím stanovišti, při dobírání spolulezce.

Gri-Gri

Jistítko Gri-Gri slouží zejména k jištění spolulezce. Funguje na systému automatického samoblokování. Tedy pokud dojde k pádu lezce, napnuté lano aktivuje západku, která zablokuje mechanismus a zabrání dalšímu pohybu lana. Do tohoto jistítka lze použít jen jednoduché lano. Při jištění a povolování lana se lano velmi dobře protahuje mechanismem. Při slaňování stačí zvednout příslušnou páčku a kontrolovaně povolovat lano. Zakládání lana do Gri-Gri je snadné díky vyrytým obrázkům na jistítku, kde je přesný návod, kudy vede lano k lezcovi a lano do ruky. Manipulace s tímto jistítkem je pohodlná. Ovšem cena je oproti výše zmíněným jistítkům daleko vyšší.