Pádový faktor

Nejen ve skalách, ale i na českých ferratách přibývá nových nadšenců do outdoorových aktivit. Obě tyto aktivity mají společnou věc, které se každý snaží maximálně vyhnout, jedná se o pád, který při pohybu po vertikále zkrátka hrozí, jelikož je lidem, pokud tedy nejste Adam Ondra nebo jiný profesionální horolezec, přirozenější šlapat po pevné zemi než viset za ruce na skále. S tímto negativním jevem se zabývá pojem pádový faktor, který si v dnešním článku vysvětlíme.

Základní definice pádového faktoru

Co je to vůbec pádový faktor a jaké nebezpečí z něho pro lezce plyne? Můžeme ho definovat jako veličinu, která je velmi důležitá pro horolezce, pro pracovníka výškových prací, zkrátka pro každého, kdo se pohybuje ve výšce a hrozí mu pád.

f = H/L

Pádový faktor f lze spočítat jako poměr mezi délkou pádu H a délkou lana L. Jak zjistíme, zda je pro nás pád nebezpečný? Testy prokazují, že při pádu nezáleží na délce pádu, nýbrž právě na hodnotě pádového faktoru, která přímo ovlivňuje rázovou sílu. Čím větší pádový faktor, tím větší rázovou sílu musí tělo lezce při pádu absorbovat a tím těžší následky pro organismus pád přináší.

Pádový faktor
Ilustrace pádového faktoru

Hodnota pádového faktoru

Při lezení může horolezec dosáhnout nejvýše pádového faktoru 2 a to při nadlezení fixního jistícího bodu. Pádovému faktoru 0,5 odpovídá například pád pod fixní jištění s provisem lana. Pádovému faktoru 1 – pád od fixního jistícího bodu na délku lana. Od hodnoty f = 1 je vždy nutné používat dynamické lano a z tohoto důvodu je například nadlézání kruhu s cvaknutou odsedkou velmi nebezpečné!

Při pádovém faktoru 2 při dobrém dynamickém odjištění by nemělo být pro lezce nikterak nebezpečné a lidské tělo rázovou sílu absorbuje. Pokud však hodnotíme pádový faktor při lezení na zajištěných cestách, zde se dostáváme daleko za hranici hodnoty pádového faktoru 2, u kterého hrozí značné poškození organismu z důvodu absorpce rázové síly. Proto je vhodným jistícím prostředkem trhací ferratový set, který prodlouží délku pádu a sníží tak i celkovou sílu rázu. I tak je to však pád nepříjemný a velmi tvrdý a proto je důležité dbát na vlastní bezpečnost, ale vyvarovat se i chyb ostatních účastníků ferratové cesty. Délky pádu ilustruje následující obrázek.

Jak minimalizovat pádový faktor?

Při lezení nejlépe minimalizujete pádový faktor správným dynamickým jištěním.

Při lezení na ferratě použitím správných jistících prostředků, které prodlouží délku pádu. Největší pozor je nutné dávat při přecvaknutí z jednoho úseku fixního lana do druhého. Zde hrozí vůbec nejdelší pád s největším pádovým faktorem a se starými ferratovými sety se lze dostat i přes hranici pádového faktoru 5, což může mít pro lidský organismus fatální následky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *