Pískovcové lezení s magnesiem nebo bez?

Pískovcové lezení je poměrně specifickou lezeckou disciplínou. Můžeme dokonce říci, že je to česká specialita. Postupem let se vyvinul systém pravidel, která je třeba respektovat. Nejdiskutovanějším z nich je zákaz používání lezeckého magnesia.

Mezi lezci je toto téma velmi citlivé a dělí je na dva nesmiřitelné tábory. Pravověrní „pískaři“ ho odsuzují a ti ostatní toto pravidlo dodržují někdy více a někdy méně.

Magnesium na pískovce nepatří

Důvodů, proč byste při zdolávání pískovcových skal v Českém ráji, Adršpachu měli na magnesium zapomenout, je hned několik. Jednak je tu ekologické hledisko, ideologické hledisko a v neposlední řadě hledisko estetické.

Současní pískaři se odvolávají na tradici, kdy první lezci zdolávali cesty všech obtížností bez magnesia i bez jisticích pomůcek. To souvisí i s jištěním, kterého na pískovcích také moc nenajdete, většinou se používají jen smyčky, které se při sestupu sbírají. Snaží se co nejvíce přiblížit prvolezcům. Zastávají názor, že pokud nemá lezec na to, aby zdolal výstup bez „berliček“, jako je právě magnesium nebo kovové jisticí pomůcky, má se na něj raději vykašlat a jít lézt jednodušší cesty.

Často jim vadí, že magnesium obarví úchyty a lezec je pak nemusí hledat, což je proti pravidlům OS stylu lezení. Navíc pro lezce bez magnesia je takový úchyt hůře přelezitelný, v úchytu se kvůli vlhkosti vytváří kašovitá hmota, a ta klouže.

Dalším argumentem bývá ekologický dopad na skály. Magnesium je zásadité a jeho absorpce může mít negativní vliv na půdu v okolí skal. Vzhledem k tomu, že zatím neproběhla žádná studie tohoto vlivu, nelze ho potvrdit ani vyvrátit.

Neodiskutovatelným faktem je, že na skalách zůstávají bílé skvrny, které kazí estetický zážitek z pohledu na skály. A to bohužel i přes to, že při sestupu magnesium ometete kartáčkem. Někdy pomůže déšť, ale ten se do některých míst nedostane.

Zákaz maglajzu není tak striktní

V současnosti se však od striktního zákazu ustupuje. Ačkoliv používání magnesia není na pískovci zakázáno, i tak jeho použití snižuje sportovní hodnotu výkonu. V tradičních oblastech a v lehčích cestách, dle ČHS do IXa, je použití magnesia nevhodné.

V každém případě si před výpravou ověřte, jaká pravidla platí přímo ve vámi zvolené lokalitě. Existují lokality, jako NP České Švýcarsko, kde je použití látek zvyšující tření výslovně zakázáno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *